Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  5 / 12 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 5 / 12 Previous Page
Page Background

א

הבת הבאולינג, האווירה הקבוצתית ורעש

הפינים הנופלים לא פסחו גם על ספורטאי

הספיישל אולימפיקס, שמשתייכים לענף

בהמוניהם.

הבאולינג הוקם בספיישל אולימפיקס בתחילת שנות

ה-0002, וארבע שנים לאחר מכן קיבל על עצמו

את ריכוז הענף בהתנדבות ראובן אסטרחן. באותם

ימים מנה הענף כ-061 ספורטאים וספורטאיות, אך

לאחר מאמצי השיווק שנעשו במסגרות השונות,

נסק מספר הפעילים ל-0511, דבר שדרש היערכות

לוגיסטית מורכבת והצריך את פיצול התחרותיות

ופריסתן על פני ימים רבים.

במשך השנים, נדרשו הספורטאים בנוסף למשחק

עצמו גם לקיים אימונים על מנת להעלות את רמתם

המקצועית, ומשום שמרכזי הבאולינג לא נגישים

בכל מקום, הדבר הוביל לירידה הדרגתית במספר

המשתתפים, וכיום ישנם כ-007 ספורטאים/יות

בענף המגיעים מעשרות מסגרות.

עקב הבדלי הרמותהמשמעותיים בין אלו המתאמנים

בתדירות קבועה לבין אלו הרואים את הספורט כבילוי

חווייתי, מתבצעת הפרדה בין הפעילויות. מצד אחד

מתקיימת פעילות ספורט תחרותית הכוללת רישום

תוצאות וחלוקת מדליות עפ"י הדירוג בתחרות,

ומצד שני נערכים ימי ספורט של משחקים והנאה

נטו, בהם מוענקות מדליות השתתפות. יש לציין כי

בתחרויות הרשמיות משחקים חלק מהספורטאים

עם חוסמי תעלות, שמקלים עליהם את המשחק.

יצוין כי אסטרחן ריכז את הענף בהתנדבות במשך

מספר שנים. בהמשך החליף אותו בתפקיד מוטי

לוי, ועם פרישתו של האחרון לפני שלוש שנים קיבל

את התפקיד מיקי רייס, שבמקביל לעבודתו כרכז

בעמותה, מאמן קבוצות רבות ומקדם משמעותית

את הספורטאים מבחינה מקצועית.

ממלא מקום המנכ"ל ראובן אסטרחן סיפר: "אני

מאושר לראות כי מאז שעזבתי את תפקידי

כרכז הענף, הוא ממשיך לגדול ובעיקר מתפתח

ומתקדם מבחינה מקצועית, ולראייה ההשתתפות

של ספורטאים שלנו בתחרויות בינלאומיות כמו

משחקי אירופה ומשחקי העולם, בהם זכו ספורטאינו

בהישגים נכבדים ומשמעותיים מאוד. באולינג הוא

לא רק בילוי, הוא גם ספורט".

רכז הענף הנוכחי, מיקי רייס, הוסיף: "לאחר מספר

שנים של פעילות עקבית ומובנת של משחקי

באולינג, אנו עדים להצלחה מעבר למצופה.

השחקנים מקפידים להתמיד ולהגיע לאימונים, הם

חדורי מוטיבציה להשתתף בתחרויות ולנצח, וגם

למדו להתמודד עם הפסדים ולשאוף קדימה. כולם

רוצים להמשיך להיות חלק מהקבוצה גם בעונות

הבאות ולהפוך את הבאולינג לחלק בלתי נפרד

ˆ

מחייהם".

הבאולינג הוא ענף הספורט

המוביל בספיישל אולימפיקס.

עם כ-007 ספורטאים פעילים

בעשרות קבוצות הנהנים

משלל תחרויות לצד ימי ספורט

מהנים. מ"מ מנכ"ל ומנהל

הספורט הארצי, ראובן אסטרחן:

"באולינג הוא לא רק בילוי, הוא

// אור בוקר

גם ספורט"

5

מאי 5102