Table of Contents Table of Contents
Next Page  4 / 10 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 10 Previous Page
Page Background

2016

אפריל

4

לוח זמנים

– מרוץ הלפיד (במסלול שיפורסם בהמשך)

2016

ספטמבר

18-25

- הגעת לפיד המשחקים לנתניה, טקס פתיחת המשחקים

בספטמבר

25

באמפיתאטרון הטיילת בנתניה

- תחרויות ספורט

בספטמבר

26-27

פעילות במסגרת תכנית ספורטאי צעיר

פעילות במסגרת תכנית ספורטאי בריא

להבה של תקווה - מרוץ הלפיד

-

Flame of Hope

מטרות על:

11 .

הגברת החשיפה, המודעות והעניין בארגון ספיישל אולימפיקס בקרב הציבור

הרחב

22 .

יצירת זמן פרסומי רחב במהלך המרוץ ולקראת המשחקים וטקס הפתיחה

33 .

גיוס כספי

מטרות משניות:

11 .

הגעת הלפיד למספר ישובים גדול ככל שניתן

22 .

ביצוע תכנית ההעשרה בבתי הספר לקראת האירוע (הגברת מודעות בקרב

בני נוער לגבי היכולות של אנשים עם מוגבלות שכלית ויצירת עניין לתלמידים

מורים והורים כדי לתכנן ולקיים פעילות משותפת)

33 .

חשיפת העמותה ופעילותה בקרב ספורטאים פוטנציאליים ובני משפחותיהם

44 .

טקסים מקומיים

המשחקים

2016

הלאומיים

כללי

המשחקיים הלאומיים של ספיישל אולימפיקס ישראל

2016

בספטמבר

25-27

יתקיימו בין התאריכים

העיר המארחת של המשחקים: נתניה

700 -

מספר ספורטאים משתתפים: כ

100 -

מספר מאמנים ומלווים: כ