א | א | א
 • רכז התכנית

  כרגע לא מתקיימת פעילות במסגרת תכנית זו.

  בכל שאלה הקשורה לתכנית ניתן לפנות למ"מ מנכ"ל ומנהל הספורט הארצי - ראובן אסטרחן

  054-8183145

   reuvensd@soi.org.il

  אודות