א | א | א
 • משחקי אירופה, צרפת 2018

  צרפת משחקי אירופה (2)

   

  מכתב בנוגע למשלחת למשחקי העולם

  חוברת הנחיות להגשת מועמדות ספורטאים/יות

  טפסים לצורך הגשת מועמדות ספורטאים/יות :

  טופס A

  טופס B

  טופס C

  טופס D

  נספח הנחיות לצילום תמונות פספורט

  טופס מטעם הוועדה המארגנת של המשחקים, אותו יש להחזיר בצמוד להגשת המועמדות:

  טופס בקשת זכאות לספורטאי/ת

  הגדרת קריטריונים לזכאות ספורטאי

   

  הודעה למסגרות מתאריך 20.2.18:

  בהמשך להודעה מהוועדה המארגנת ועדכונים שוטפים לגבי הגשת מועמדויות נבקש ליידע את המסגרות כי ניתן להגיש מועמדות לקבוצת כדורסל בנים בלבד (7 שחקנים).

  נא לעיין בחוברת ההרשמה שנשלחה אליכם זה מכבר, יש לפעול על פי המצוין בחוברת.

  תנאי סף להגשת מועמדות - יכולת הקבוצה לשחק במגרש שלם.

  העמותה אינה מתחייבת להוצאת קבוצת כדורסל.

  יציאת הקבוצה כפופה לקיומו של תקציב ייעודי.

  בחירת הקבוצה תעשה בהתאם לשיקולים מקצועיים ועפ"י החלטת הנהלת העמותה.

  הודעות

  הודעה למסגרות מתאריך 20.2.18:

  בהמשך להודעה מהוועדה המארגנת ועדכונים שוטפים לגבי הגשת מועמדויות נבקש ליידע את המסגרות כי ניתן להגיש מועמדות לקבוצת כדורסל בנים בלבד (7 שחקנים).

  נא לעיין בחוברת ההרשמה שנשלחה אליכם זה מכבר, יש לפעול על פי המצוין בחוברת.

  תנאי סף להגשת מועמדות - יכולת הקבוצה לשחק במגרש שלם.

  העמותה אינה מתחייבת להוצאת קבוצת כדורסל.

  יציאת הקבוצה כפופה לקיומו של תקציב ייעודי.

  בחירת הקבוצה תעשה בהתאם לשיקולים מקצועיים ועפ"י החלטת הנהלת העמותה.

   

  מפגש הדרכה והסבר בנושא מילוי והגשת טפסי הבקשה למועמדות יתקיים ביום שני, תאריך 12.2.18,

  בשעה 17:00 באולם סיאול, מכון וינגייט. 

  לידיעתכם.