א | א | א
  • 8 אוקטובר
    פגישה עם נשיא ארגון INAS אירופה

    פגישה עם נשיא ארגון INAS אירופה

    מנכ"ל ה"עמותה למשחקים מיוחדים" ראובן אסטרחן ניפגש בפורטוגל עם מר Fausto Pereira נשיא ארגון INAS אירופה.

    מטרת הפגישה הידוק הקשר בין הארגון האירופאי והעמותה בישראל ושיתופי פעולה בעתיד.